Uderzenie hydrauliczne w instalacjach procesowych (bez instalacji pary i skroplin)

W artykule opisane są przykłady działania instalacji procesowych, które mogą powodować uderzenia hydrauliczne oraz sposoby ich unikania.