Opis najczęściej stosowanych złączy rurowych w instalacjach higienicznych

Artykuł omawia budowę uszczelnień popularnych złączy rurowych oraz ich wpływ na higienę(możliwość umycia) oraz bezpieczeństwo użytkowania instalacji rurociągowej. Omówione zostały złącza wg norm DIN11851 („mleczarskie”), DIN11864 („aseptyczne”), DIN32676 („klampowe”).