Podstawowe zasady higienicznego projektowania – część I

Zbiór podstawowych zasad, które umożliwiają zaprojektowanie układów spełniających wymogi firm w zakresie utrzymania higieny w zakładzie produkcyjnych. Jest to zbiór wytycznych różnych organizacji skupiających producentów maszyn i instalacji przemysłu czystego oraz zasad dobrej praktyki inżynierskiej.