Usługi inżynierskie dla istniejących lub rozwijających się fabryk

 

Dostosowujemy istniejące layouty i schematy do nowych potrzeb, przygotowujemy dokumenty URS oraz umożliwiamy outsourcing naszej kadry inżynierskiej, aby ułatwić naszym Klientom rozwój i rozbudowę instalacji.

1. Zarządzanie Layoutami
2. Zarządzanie schematami P&ID
3. Inwentaryzacja urządzeń oraz instalacji rurociągowych
4. Outsourcing kadry inżynierskiej
5. Symulacje zużycia mediów
6. Outsourcing zakupowy
7. Przygotowanie dokumentów URS oraz szukanie i ofertacja wykonawców instalacji