Usługi inżynierskie dla producentów OEM oraz firm inżynierskich

 

Prowadzimy inwentaryzację oraz aranżację przestrzeni dla urządzeń z zastosowaniem skanowania 3D. Modelujemy otoczenie oraz rurociągi pomiędzy urządzeniami. Projektujemy przyłącza energetyczne oraz doprowadzenia surowców. Pomagamy dobrać i nadzorować podwykonawców.

1. Inwentaryzacja przestrzeni, w której mają być zainstalowane urządzenia
2. Aranżacja 3D urządzeń w przestrzeni
3. Skanowanie 3D
4. Wykonanie modeli 3D oraz rysunków rurociągów doprowadzających półprodukt, media energetyczne, itp.
5. Pomoc w znalezieniu podwykonawców oraz przeprowadzenie procesu ofertacji
6. Nadzór nad wykonawcami podczas instalacji urządzeń